Ngừng kinh doanh, thu hồi thuốc Ophazidon giả

Nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn, Sở Y tế vừa có thông báo yêu cầu các đơn vị ngừng kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc Ophazidon giả.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 8035/QĐ-QLD ngày 19-8-2022 về việc 4 lô thuốc giả trên nhãn ghi: “Viên nén Ophazidon, SĐK: VD-26803-17:

- Số lô: 290621, NSX: 08/6/2021, HD: 08/6/2023;

- Số lô: 390721, NSX: 15/7/2021, HD: 15/6/2023;

- Số lô: 540921, NSX: 20/9/2021, HD: 20/9/2023;

- Số lô: 691121, NSX: 23/11/2021, HD: 23/11/2023;

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Nội sản xuất” có các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt với thuốc thật theo Công văn số 8035/QĐ-QLD ngày 19-8-2022 của Cục Quản lý Dược.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế, các công ty kinh doanh thuốc, nhà thuốc trên địa bàn không kinh doanh, phân phổi, sử dụng các lô thuốc trên; tuân thủ việc kinh doanh, mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; tiến hành kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh thuốc giả nêu trên theo quy định...