Tổ chức phát triển chăn nuôi heo bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức phát triển chăn nuôi heo bền vững và chủ động đảm bảo nguồn cung thực phẩm.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tham gia hỗ trợ nguồn lực chuyển đổi số trong chăn nuôi nói chung, đặc biệt là chăn nuôi heo nhằm tăng khả năng dự báo, cân đối cung cầu gắn sản xuất và thị trường; khuyến cáo cơ sở, hộ chăn nuôi tăng cường các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; kiểm soát tốt các dịch bệnh truyền nhiễm; duy trì tổng đàn phù hợp, ổn định nguồn cung mức lợi nhuận hợp lý cho người chăn nuôi, tránh biến động giá như trong thời gian gần đây.

Tăng cường quản lý kiểm soát giết mổ; vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm an toàn thực phẩm và ổn định thị trường; kiểm tra ngăn chặn, xử lý nghiêm các hoạt động xuất, nhập khẩu trái phép heo sống và sản phẩm thịt heo vào địa bàn quản lý.

Chỉ đạo phát triển mạnh, hiệu quả, bền vững các liên kết chuỗi và nhân

rộng các chuỗi liên kết chăn nuôi, trong chăn nuôi heo nói riêng; tuyên truyền sâu rộng và nhân rộng mô hình chuỗi liên kết sản xuất, giết mổ, chế biến, thị trường tiêu thụ trong chăn nuôi. Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối thịt heo; rà soát cơ sở chăn nuôi, cơ sở giết mổ và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt heo bảo đảm lợi nhuận hài hòa giữa người chăn nuôi, người cung ứng và người tiêu dùng.

Phát triển chăn nuôi các giống heo bản địa, đặc sản có giá trị cao, bảo đảm an toàn thực phẩm, bền vững môi trường, an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh; nhân rộng các mô hình chăn nuôi heo bản địa gắn với du lịch sinh thái, tích hợp đa giá trị.

Đồng thời, các ngành chức năng tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, ở nhiều cấp độ, nhất là thông tin về thị trường heo hơi, giúp cho người chăn nuôi nắm bắt được tình hình thị trường, có kế hoạch chăn nuôi phù hợp với nhu cầu thị trường...