Công ty Điện lực Ninh Thuận: Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành nguồn phân tán

Công ty Điện lực Ninh Thuận (PC Ninh Thuận) hiện đang quản lý 3.654 khách hàng có nguồn điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) với tổng công suất lắp đặt l393,995MWp, tương đương 315,196MW. Trong đó, có 517 khách hàng đấu nối lưới trung áp, với tổng công suất 323,794MWp và 3.137 khách hàng đấu nối lưới hạ áp với công suất là 70,2MWp.

Do sự xâm nhập lớn nguồn ĐMTMN nên đã thay đổi tính chất, biểu đồ phụ tải lưới điện của PC Ninh Thuận, dẫn đến công tác tính toán, thống kê, lập phương thức vận hành gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, công tác dự báo công suất phát nguồn ĐMTMN trong dài hạn (xa hơn 2 ngày) sẽ có sai số lớn, do ảnh hưởng của thông số đầu vào là biến động của thời tiết. Chính điều này đã gây ảnh hưởng đến công tác điều độ nhằm đảm bảo cho lưới điện quốc gia vận hành an toàn, liên tục, ổn định tại khu vực Ninh Thuận nói riêng và trên phạm vi toàn miền Nam nói chung.

Nhân viên vận hành khai thác ứng dụng RTM.

Được sự chia sẻ từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), PC Ninh Thuận là một trong những đơn vị đầu tiên thuộc EVN SPC đã ứng dụng chương trình “Hệ thống quản lý nguồn phân tán cho khối Điều độ - Module quản lý ĐMTMN - RTM (Rooftop Manage)”, gọi tắt là chương trình RTM vào trong công tác quản lý, giám sát, theo dõi vận hành nguồn ĐMTMN trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Chương trình RTM do A0 phát triển, được xây dựng trên cơ sở phân tích các nguồn dữ liệu vận hành trong hệ thống điện Việt Nam; nguồn dữ liệu bức xạ theo thời gian thực; khả năng dự báo thời tiết, bức xạ mặt trời chi tiết đến phạm vi 2x2km2,…. từ đó tạo cơ sở cho việc dự báo khả năng nguồn phát theo từng khu vực, từng địa phương cụ thể.

Giao diện RTM đang ứng dụng tại PC Ninh Thuận.

Các tính năng chính của chương trình RTM như giám sát trong ngày cho phép người dùng xem dự báo khả năng nguồn phát, thực phát theo thời gian thực trong ngày đối với từng trạm biến áp 110kV và tổng hợp nguồn của toàn Công ty Điện lực. Dự báo cho phép người dùng xem dự báo khả năng nguồn phát từ ngày hiện tại (D) đến ngày thứ 14 (D+14) đối với từng trạm biến áp 110kV và tổng hợp nguồn của toàn Công ty Điện lực. Quản lý thông tin cho phép người dùng thay đổi thông tin công suất đặt của nguồn ĐMTMN đấu nối vào lưới trung, hạ áp của một trạm 110kV. Thông tin ở mục này sẽ tùy biến theo thực tế vận hành hàng ngày và do người dùng tính toán, cập nhật.

Ưu điểm chính của chương trình RTM là đáp ứng được kỳ vọng của cấp điều độ phân phối trong việc tính toán dự báo khả năng nguồn phát của ĐMTMN, giúp giảm khối lượng công việc hơn so với trước đây. Dự báo được với thời gian dài hơn (đến ngày D+14) so với chương trình trước chỉ có (D+2). Kết quả dự báo từ chương trình có sai số nhỏ hơn so với các công cụ đã thực hiện. Giao diện chương trình rất trực quan, sinh động, thân thiện và dễ thao tác…

Sau thời gian vận hành thử nghiệm, chương trình “Hệ thống quản lý nguồn phân tán cho khối Điều độ - Module quản lý ĐMTMN - RTM” thật sự là một công cụ hữu hiệu trong việc dự báo, giám sát nguồn năng lượng phân tán cho các đơn vị điều độ, phục vụ tốt công tác vận hành hệ thống nguồn lưới điện trong điều kiện nguồn phân tán xâm nhập lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác điều độ, vận hành hệ thống điện trong thời gian qua./.