Học sinh lớp 1 tựu trường sớm nhất trước khai giảng 2 tuần

Ngày 11-8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1114/QĐ-UBND ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thời gian tựu trường sớm nhất của các cấp học vào ngày 29-8-2022, riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất vào ngày 22-8-2022; bắt đầu năm học mới ngày 6-9-2022. Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 5-9-2022. Trong năm học 2022-2023, học sinh có tối đa 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Học sinh lớp 1B, Trường TH Từ Tâm 1 tập đánh vần trong năm học 2021-2022. Ảnh: Văn Nỷ

Kết thúc học kỳ I trước ngày 15-1-2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25-5-2023 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2023.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2023; xét công nhận tốt nghiệp THCS và hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2023-2024 trước ngày 31-7-2023. Hoàn thành tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2023-2024 trước ngày 15-8-2023.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.