Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội Nông dân cơ sở năm 2022

Ngày 9- 8, Hội Nông dân (HND) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác HND cơ sở năm 2022 cho 69 học viên là cán bộ HND các cấp.

Trong thời gian 4 ngày, các học viên nghiên cứu, thảo luận 7 chuyên đề: Công tác xây dựng cơ sở HND Việt Nam; công tác tuyên truyền của HND Việt Nam; tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận; chuyển đổi số và thương mại điện tử; HND thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội; xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị và công tác kiểm tra, giám sát của HND Việt Nam. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ HND cơ sở nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng tổ chức hội cơ sở ngày càng vững mạnh.

Các đại biểu dự buổi tập huấn. Ảnh: N.Diệp