Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 8- 2022

Ngày 10-8, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên trung ương tháng 8-2022. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Đối ngoại Trung ương thông tin hai chuyên đề: “Những vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo được dư luận xã hội quan tâm thời gian gần đây; chủ trương, giải pháp của ngành Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới”, “Tình hình Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào thời gian gần đây và những thành tựu nổi bật trong quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào 60 năm qua”.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu của tỉnh ta.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hệ thống tuyên giáo, tuyên huấn cả nước cần tập trung thông tin về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Trong đó, khẳng định rõ Việt Nam tiếp tục kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 – 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2022). Tuyên truyền hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tập trung tuyên truyền sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo; những kết quả quan trọng trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục; những tấm gương dạy tốt, học tốt của các thầy cô giáo, học sinh, nhất là ở vùng sâu, xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền đậm nét các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, công tác phòng, chống dịch COVID-19.