Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương

Ngày 9-8, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Công Thương về triển khai thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Công Thương đã báo cáo tình hình triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022. Trong công tác cải cách hành chính, từ đầu năm đến nay, ngành cơ bản đã triển khai đồng bộ, đúng tiến độ, hoàn thành 100% các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đã rà soát, cắt giảm bình quân 39,2% thời gian thực hiện thủ tục hành chính theo công bố của Bộ Công Thương; triển khai cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hơn 96% thủ tục hành chính đều được tiếp nhận và trả kết quả bằng hình thức trực tuyến, cao nhất so với các sở, ngành trong tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng tăng 5,66% so với cùng kỳ 2021. Trong 21 sản phẩm chủ lực, có 11 sản phẩm tăng trưởng khá; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm 2021, bằng 56% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 61,1 triệu USD, tăng 9,26%; nhập khẩu đạt 35,1% triệu USD. Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành 3/4 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 3/6 nhiệm vụ cụ thể được giao, còn lại đang trong thời gian thực hiện. Trong những tháng cuối năm, ngành Công Thương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022 về chỉ số công nghiệp tăng 8,9%, giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 11.757,6 tỷ đồng, tăng 11,1%; tổng mức bán lẻ đạt 28.800 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 130 triệu USD.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Sở Công Thương trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Đề nghị Sở tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đột phá được UBND tỉnh giao. Tiếp tục phối hợp đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư, khởi công Dự án Tổ hợp điện khí LNG Cà Ná. Đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể còn lại. Bám sát tiến độ xây dựng cơ chế, chính sách giá điện của Bộ Công Thương để kịp thời nắm bắt, hướng dẫn nhà đầu tư, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ dự án năng lượng. Chủ động xoay trục từ ngành năng lượng sang sản xuất, chế tạo. Tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án trọng điểm; cải thiện chỉ số về hỗ trợ doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển thị trường; triển khai hoàn thành sàn thương mại điện tử, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, nhất là các mặt hàng chủ lực. Qua đó, tạo các giá trị tăng trưởng bền vững để thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.