Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ngày 2-8, tại UBND phường Đô Vinh, UBND Tp. Phan Rang - Tháp Chàm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích suất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” năm 2021