Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II năm 2022

Ngày 29-6, trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II- năm 2022 cho 81 cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, ban, ngành tỉnh.

Tham gia khóa bồi dưỡng, các công chức, viên chức được trang bị, cập nhật những kiến thức cơ bản để nâng cao về quản lý nhà nước và phát triển năng lực thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên khóa II năm 2022.