Tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật quy định về Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Ngày 28-6, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tổ chức tập huấn, tuyên truyền chính sách pháp luật quy định về Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, đại diện Sở LĐ-TB&XH đã phổ biến Thông tư số 28 ngày 28-12-2021 của Bộ LĐ-TB&XH về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ với người lao động bị TNLĐ, BNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2022 thay thế Thông tư số 04 ngày 2-2-2015; Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị TNLĐ, BNN; Thông tư số 26 ngày 20-9-2017 quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc...

Thông qua buổi tập huấn nâng cao nhận thức việc thực hiện các chính sách pháp luật về Quỹ Bảo hiểm TNLĐ, BNN đến người sử dụng lao động, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.