Thuận Bắc: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục phát triển

Năm 2022, với phương châm “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả”, ngay từ đầu năm, UBND huyện Thuận Bắc đã kịp thời quán triệt tinh thần nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là ngành Nông nghiệp, công nghiệp tiếp tục có bước phát triển khá toàn diện.

Nông dân xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt trồng cây nha đam,
mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Điểm thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp tại địa phương từ đầu năm đến nay, đó là nhờ có lượng mưa bổ sung vào cuối năm 2021 nên các hồ chứa đã đạt dung tích thiết kế, việc bố trí cây trồng theo mùa vụ được triển khai ổn định, đảm bảo hơn so với mọi năm. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông - xuân đạt 3.740 ha, đạt 102% kế hoạch, tăng 39 ha so với cùng kỳ năm trước. Với việc áp dụng linh hoạt khoa học - kỹ thuật trong sản xuất, thực hiện kịp thời các biện pháp phòng trừ dịch bệnh, cây lúa cho năng suất ước đạt 6,5 tấn/ha; đặc biệt, tại khu vực sản xuất cánh đồng lớn như xã Công Hải, Bắc Phong, Lợi Hải với diện tích 288,59 ha, năng suất lúa bình quân đạt 7 tấn/ha, hiệu quả kinh tế tăng từ 15-20% so với sản xuất đại trà, ước tổng sản lượng 19.104 tấn, đạt 45% kế hoạch năm, tăng 245 tấn so với cùng kỳ năm trước. Đáng kể hơn, công tác chuyển đổi cây trồng trên đất lúa, đất màu cũng thu nhiều kết quả với 40 ha cây trồng chuyển đổi, đạt 133% kế hoạch đề ra. Cùng với đó, hoạt động hỗ trợ sản xuất được quan tâm, chú trọng, giúp nông dân duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, đem lại thu nhập ổn định. Đối với chăn nuôi, tổng đàn gia súc, gia cầm tiếp tục duy trì ổn định, các ngành và địa phương tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ bản trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; tuyên truyền, vận động người dân tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, chăm sóc vật nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Để tạo năng lực cho ngành Công nghiệp phát triển, huyện đã triển khai hoàn thành kế hoạch về phát triển công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường triển khai hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; phối hợp với đơn vị tư vấn rà soát, điều chỉnh phương án quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021-2030 theo số liệu chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9-3-2022 của Thủ tướng Chính phủ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định để làm cơ sở kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng các dự án. Mặt khác, đối với những dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các phòng, ban và các xã có dự án đi qua tăng cường phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Từ đầu năm đến nay, huyện triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với 8 dự án, tổng diện tích đất thu hồi khoảng 30,37 ha/335 hộ, đến nay đã thực hiện chi trả hơn 11 tỷ đồng/241 hộ, gồm các dự án như: Công trình đường dây 110 kV Tháp Chàm - Ninh Phước, Dự án đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm; đường dây 110 kV Đa Nhim - Trạm 220 kV Tháp Chàm; Dự án Nhà máy điện gió Hanbaram; Nhà máy điện gió Công Hải 1 (giai đoạn 2)... Trên tinh thần hỗ trợ tối đa, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, giúp cho một số dự án đi vào hoạt động, nhất là các dự án điện gió, điện mặt trời đi vào vận hành, đóng góp đến 80% trong tổng thể ngành Công nghiệp của huyện.

Các dự án năng lượng tái tạo góp phần tăng trưởng kinh tế cho huyện Thuận Bắc. Ảnh: Hồng Lâm

Qua thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, ngoài những mặt đạt được, vẫn còn một số khó khăn, đó là trong sản xuất nông nghiệp, một số hộ dân gieo trồng da beo nên công tác phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng chưa được thực hiện triệt để, làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản; vật tư nông nghiệp, nguyên nhiên liệu tăng cao gây ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, bằng tinh thần vượt khó, sự lãnh đạo, điều hành đúng hướng, các chỉ số kinh tế vẫn tăng trưởng ổn định. Tính đến hết tháng 4-2022, thu ngân sách trên địa bàn được 26,330 tỷ đồng/52,9 tỷ đồng, đạt 49,7% kế hoạch năm. Giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp ước đạt 404 tỷ đồng, tăng 3%; ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt hơn 1.751 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng chí Phạm Trọng Hùng, Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, cho biết: Tiếp nối kết quả đạt được trong những tháng đầu năm, địa phương tiếp tục đề ra các giải pháp với mục tiêu đổi mới mạnh mẽ nhằm khai thác tối đa các thế mạnh thực tại, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới để phát triển nhanh, bền vững. Chủ động theo dõi diễn biến thời tiết và tổ chức phương án gieo trồng vụ hè - thu phù hợp; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn trên đất lúa theo hướng bền vững và lâu dài, nhất là tại 3 vùng trạm bơm; quản lý, điều tiết sử dụng nước hợp lý và tiết kiệm; chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh gia súc, gia cầm. Cùng với đó, đẩy mạnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp để duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh các cơ sở hiện có; đồng thời, tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án để tăng năng lực sản xuất mới đóng góp cho tăng trưởng.