Triển khai Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh

Để bảo đảm kiểm soát dịch hiệu quả, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử vong do dịch COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1574/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17-3-2022 của Chính phủ.

Chương trình này được thực hiện trong thời gian 2 năm 2022-2023. Trường hợp dịch bệnh kết thúc sớm hơn hoặc kéo dài sang năm 2024, UBND tỉnh sẽ sửa đổi, bổ sung để thực hiện phù hợp tình hình dịch bệnh theo chỉ đạo của Chính phủ.

Mục tiêu cụ thể của chương trình là bảo đảm đạt tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19: Hoàn thành việc tiêm mũi 2 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi, tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm chủng, trừ các đối tượng chống chỉ định tiêm; hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người dân từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi đúng tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế; hoàn thành tiêm cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trước tháng 9-2022.

Về kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, UBND các cấp tỉnh, huyện, xã và tất cả các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp có phương án, kịch bản phòng, chống dịch COVID-19; tất cả mọi người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật, báo cáo kết quả đánh giá; có chiến lược giám sát, phát hiện các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch trong từng giai đoạn; giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19/1.000.000 dân so với năm 2021, đồng thời tiếp tục duy trì mức thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực hệ thống y tế, đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở; tăng cường đầu tư trang thiết bị cơ sở y tế, có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng, y tế cơ sở; tăng cường chất lượng cấp cứu và hồi sức tích cực ở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các tuyến.

Tất cả các đối tượng dễ bị tổn thương như người cao tuổi, người có bệnh nền, người khuyết tật, phụ nữ mang thai, người không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, đồng bào dân tộc thiểu số, nhóm lao động di cư,... đều được bảo đảm tiếp cận các dịch vụ y tế.

Bảo đảm thông tin, truyền thông phục vụ công tác phòng, chống dịch, trong dó chủ động trong định hướng dư luận; bảo đảm người dân được thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch để người dân hiểu, đồng thuận, tạo niềm tin xã hội trong tổ chức triển khai thực hiện. Tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều sử dụng mã QR để quản lý thông tin người ra vào và hướng dẫn người dân thực hiện việc khai báo thông tin theo yêu cầu của cơ quan chức năng để thực hiện phòng, chống dịch. 100% các cơ sở tiêm chủng, xét nghiệm, điều trị cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin tiêm chủng, xét nghiệm, kết quả điều trị của các cá nhân.

Ngoài ra, bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của Nhân dân: 100% người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; 100% các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chủ động thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp; 100% các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn; tổ chức học trực tiếp hoặc trực tuyến kết hợp với trực tiếp phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để đảm bảo các nhóm chỉ tiêu nêu trên, UBND tỉnh xác định một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp chính là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về phòng, chống dịch COVID-19; nhiệm vụ, giải pháp y tế; bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; tài chính, hậu cần; bảo đảm vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống của người dân; vận động Nhân dân và huy động xã hội; công tác truyền thông, công nghệ thông tin; cập nhật, xây dựng và triển khai các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19...