Ngày 2-3 trên địa bàn tỉnh có 27 ca mắc COVID-19 mới