Thuận Nam cấp phát gần 190 tấn gạo cho hộ nghèo

Ngày 24-1, các xã trên địa bàn huyện Thuận Nam đã tiến hành cấp phát gần 190 tấn gạo từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ cho cho 3.123 hộ nghèo và cận nghèo với 12.664 nhân khẩu nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Lượng gạo cấp phát cho mỗi người là 15kg. Cụ thể: Xã Phước Nam có 672 hộ/3.621 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ hơn 54,3 tấn; Phước Ninh có 288 hộ/1.339 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ hơn 20 tấn; Phước Minh có 60 hộ/ 243 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ 3,6 tấn; Phước Dinh có 587 hộ/1.890 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ 28,3 tấn; Phước Diêm có 285 hộ/1.068 nhân khẩu, lượng gạo phân bổ là 16 tấn; Phước Hà có 804 hộ/3.235 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ 48,5 tấn; Cà Ná có 152 hộ/454 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ 6,8 tấn; Nhị Hà có 265/814 nhân khẩu, lượng gạo được phân bổ là hơn 12,2 tấn.

Người dân thôn Văn Lâm 1, xã Phước Nam (Thuận Nam) nhận gạo hỗ trợ của Chính phủ.