Hội Cựu chiến binh tỉnh: Tổng kết công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngày 21-1, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận năm 2021.

Năm 2021, hoạt động nhận ủy thác giữa Hội CCB tỉnh và Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục được triển khai, thực hiện tốt thông qua 55 tổ chức cơ sở hội, với 228 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Trong năm, Hội CCB các cấp đã tạo điều kiện cho hơn 3.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với tổng số tiền hơn 99 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến cuối năm 2021, tổng dư nợ các chương trình tín dụng do Hội CCB nhận ủy thác gần 347 tỷ đồng, tăng hơn 30 tỷ so với năm 2020. Tỷ lệ tăng trưởng 9,6%, chiếm 13,8% tổng dư nợ của NHCSXH tỉnh, với 10.458 khách hàng.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Hội CCB tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp cơ sở hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động phối hợp với Chi nhánh NHCSHX tỉnh Ninh Thuận củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Phấn đấu trên 90% cơ sở hội được nhận ủy thác cho vay tín dụng ưu đãi, có 100% hộ gia đình đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay; nâng tổng số hộ vay tham gia gửi tiết kiệm đạt trên 95%; tổ chức thu nợ gốc, lãi đúng theo quy định.

Nhân dịp này, Hội CCB tỉnh tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi và thực hiện ủy thác của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận năm 2021.