Ban Tuyên giáo Trung ương: Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021

Ngày 19-1, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 1 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Trần Minh Nam, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Đối với công tác tuyên truyền miệng năm 2021, toàn ngành Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cả nước đã nỗ lực vượt khó triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả nổi bật như: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; hoàn thiện việc tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế 340, Quy chế 518; xác định việc tiếp tục thực hiện Quy chế 340 gắn với Quy chế 238 và triển khai thực hiện Quy chế 973… Qua đó, góp phần vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị hệ thống Tuyên giáo cả nước tập trung tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kết quả phát triển kinh tế-xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố cần tăng cường tuyên truyền về dự báo công tác đối ngoại, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền vận động Nhân dân khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; đồng thời, tăng cường tuyên truyền các quy định của Chính phủ về việc đón tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, tiết kiệm gắn với công tác phòng chống dịch COVID-19…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2021.