Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Trong năm 2021, Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh đã chỉ đạo các Ngân hàng thương mại trên địa bàn hỗ trợ hướng dẫn các HTX hoàn tất các thủ tục vay vốn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Tính đến cuối năm có 7 HTX vay vốn, chiếm 10% số HTX đang hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn, với tổng dư nợ 2,45 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ cho vay thông thường của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh gần 2,1 tỷ đồng, với 4 HTX, chiếm 83,5%; dư nợ cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội 0,405 tỷ đồng, với 3 HTX, chiếm 16,5%; dư nợ ngắn hạn 1,65 tỷ đồng, chiếm 67,2%, trung và dài hạn 0,8 tỷ đồng, chiếm 32,8%. Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo Chi Cục thuế các huyện, thành phố hướng dẫn HTX thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định; các HTX đã nộp ngân sách đạt gần 1,2 tỷ đồng, bằng 88,4% so với cùng kỳ.

Nhờ tiếp cận các nguồn vốn vay nên HTX An Xuân (Ninh Hải) đã sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp thuận lợi. Ảnh: Văn Nỷ

* Kết thúc năm 2021, Công ty Điện lực Ninh Thuận đạt tổng doanh thu trên 1.361 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ, vượt 0,55% so với kế hoạch do Tổng Công ty giao. Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100%, vượt 0,10% so với kế hoạch; thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt với số khách hàng đạt tỷ lệ 99,86% cao hơn 0,86% so với kế hoạch. Trong năm phát triển được 5.969 khách hàng. Đến nay, tổng số khách hàng sử dụng điện 190.309 khách hàng, trong đó 166.039 khách hàng sử dụng ánh sáng sinh hoạt, chiếm 87,25% và 24.270 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt, chiếm 12,75%. Toàn tỉnh có số xã, phường, thị trấn; thôn, khu phố có điện đạt tỷ lệ 100%; có 185.420 hộ dân có điện, đạt tỷ lệ 100%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện 118.482 hộ, đạt tỷ lệ 100%. Trong năm, Công ty đã tiếp nhận 4 công trình lưới điện, với khối lượng 1,403 km đường dây trung áp; 2 máy biến áp, tổng dung lượng 150 kVA; 0,442 km đường dây hạ áp; tổng giá trị tài sản tiếp nhận 1,1 tỷ đồng.

* Năm 2021, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, đến nay tỷ lệ tảo hôn vùng dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh có chiều hướng giảm. Cụ thể trong năm có 11 cặp tảo hôn/945 cặp vợ chồng đồng bào DTTS đăng ký kết hôn, chiếm 1,16%, giảm 18 cặp so với cùng kỳ (năm 2020 có 29 cặp tảo hôn). Các cặp tảo hôn chủ yếu xảy ra ở vùng đồng bào dân tộc Raglai; trong đó huyện Bác Ái: 5 trường hợp (xã Phước Thắng, Phước Bình); huyện Thuận Bắc: 5 trường hợp (xã Công Hải); huyện Ninh Sơn có 1 trường hợp (xã Ma Nới); không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống.