Ngày 15-1 trên địa bàn tỉnh có 40 ca mắc COVID-19 mới