Hoạt động các sở, ngành, địa phương.

* Kết thúc năm 2021, tổng mức đầu tư toàn xã hội trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm ước đạt 3.783,5 tỷ đồng, bằng 94,59% so với kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển được phân bổ từ các nguồn và giải ngân theo tiến độ 148,9 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Gồm có vốn năm 2020 chuyển sang gần 29,2 tỷ đồng; ngân sách tỉnh hỗ trợ 2 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2021 gần 12,5 tỷ đồng; vốn thu tiền sử dụng đất 45 tỷ đồng; vốn tăng thu sử dụng đất 7 tỷ đồng; vốn thu sử dụng đất năm 2020 chuyển sang 10,5 tỷ đồng. Trong năm thành phố giải ngân vốn đầu tư công 106,1 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100% kế hoạch. Tổ chức thẩm tra quyết toán 39 công trình, với tổng giá trị 83,8 tỷ đồng; thẩm định lựa chọn nhà thầu 62 công trình, gồm 235 gói thầu với tổng các gói thầu 83,1 tỷ đồng.

Dự án Đường đôi phía Nam vào Tp. Phan Rang - Tháp Chàm đang đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Văn Nỷ

* Trong năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 11.237 lao động, đạt 70,2% kế hoạch. Trong đó, có 6.217 lao động làm việc trong tỉnh, chiếm 54,5%; 4.992 lao động làm việc ngoài tỉnh, chiếm 44,4%; lao động làm việc có thời hạn ở nước ngoài 28 lao động, đạt 18,7% kế hoạch. Ngoài ra, công tác tư vấn giới thiệu việc làm tiếp tục được đổi mới, mở rộng hướng tiếp cận của người lao động. Số người hàng tháng đến đăng ký tư vấn việc làm là 15.664 lượt người, đạt tỷ lệ 104.4%. Trong đó tỷ lệ lao động tìm được việc làm qua Trung tâm Dịch vụ việc làm đạt 78,7%. Trong năm đào tạo được 6.801 lao động, đạt 75,56% kế hoạch. Trong đó: Cao đẳng, Trung cấp: 731 người; sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng 6.070 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 61,67%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ là 24,81%.

* Trong 5 năm qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân trong và ngoài tình thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo trợ giúp cho các đối tượng nghèo, khuyết tật da cam đã tặng 292.137 suất quà cho đối tượng nghèo, trị giá gần 70 tỷ đồng. Trong đó năm 2017 trợ giúp 95.888 đối tượng, trị giá gần 24,5 tỷ đồng; năm 2018 trợ giúp 74.859 đối tượng, trị giá 17,2 tỷ đồng; năm 2019 trợ giúp 60.449 đối tượng, trị giá 11,7 đồng; năm 2020 trợ giúp 35.685 đối tượng, trị giá 10,2 tỷ đồng và năm 2021 trợ giúp 25.256 đối tượng, trị giá 6,2 tỷ. Ngoài ra, Tỉnh hội đã vận động 17 đoàn từ thiện đến thăm và tặng 120 xe lăn, 22 xe lắc cho người khuyết tật nghèo, tặng 50 xe đạp, 1.820 suất quà cho học sinh nghèo và 9.039 lượt hộ nghèo, với tổng số tiền gần 3,4 tỷ đồng.