Ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động

Ngày 15-12, Tổng Cục Thuế chính thức đưa ứng dụng eTax Mobile phiên bản 1.0 (V1.0) cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người nộp thuế là cá nhân sử dụng trên thiết bị di động trên nền tảng IOS, Android vào hoạt động.

Các chức năng được ứng dụng eTax Mobile hỗ trợ bao gồm:

- Quản lý tài khoản: Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế; thay đổi thông tin đăng ký tài khoản.

- Nộp thuế điện tử: Nộp thuế thông qua liên kết với Ngân hàng đã kết nối với Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai mở rộng cho các Nhân hàng khác theo nhu cầu của các Ngân hàng.

- Tra cứu: Tra cứu nghĩa vụ thuế còn phải nộp (Thuế thu nhập cá nhân, nghĩa vụ tài chính về đất đai, lệ phí trước bạ (LPTB) phương tiện); tra cứu chứng từ; tra cứu hồ sơ: Hồ sơ khai thuế; hồ sơ quyết toán thuế; hồ sơ đăng ký thuế; LPTB ô tô, xe máy. Tra cứu thông báo xử lý hồ sơ; LPTB ô tô, xe máy; tra cứu thông tin người phụ thuộc; tra cứu thông tin người nộp thuế; tra cứu ngân hàng ủy nhiệm thu; tra cứu ngân hàng, tra cứu địa chỉ cơ quan thuế.

- Các tiện ích cho người nộp thuế: Công cụ tính thuế thu nhập cá nhân, bảng giá LPTB ô tô, xe máy; tin tức; thiết lập cá nhân và hỗ trợ.

(Phụ lục 1: Hướng dẫn cài đặt và đăng nhập eTax Mobile)