Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Từ đầu năm đến nay, do tác động dịch COVID-19, hoạt động của các doanh nghiệp (DN) hết sức khó khăn, nhiều DN phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngừng kinh doanh. Đến cuối tháng 12, toàn tỉnh chỉ có 343 DN thành lập mới, với số vốn 2.819 tỷ đồng, giảm 44,6% số DN và 41,7% số vốn đăng ký. Số DN tạm ngừng hoạt động tăng 57,5% so với cùng kỳ. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN bị ảnh hưởng dịch COVID-19. Đã có 88 DN quay trở lại hoạt động, tăng 27,5% so cùng kỳ. Về hỗ trợ tín dụng cho DN, đã giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động cho 18.756 lao động, số tiền 5,8 tỷ đồng; các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 244 DN, hộ kinh doanh, số tiền 376 tỷ đồng; giữ nguyên nhóm nợ cho 70 DN và hộ kinh doanh, số tiền 86 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay cho 32 DN và hộ kinh doanh, số tiền 63 tỷ đồng.

* Trong năm 2021, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp-thủy sản của Tp. Phan Rang- Tháp Chàm ước đạt trên 1.400 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ, tăng 0,4% so với kế hoạch, chiếm 7,5% trong cơ cấu kinh tế. Trong đó, ngành nông nghiệp đạt 579 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ; ngành thủy sản ước đạt 750,5 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Thành phố đã tập trung chỉ đạo các địa phương tu sửa, nạo vét kênh mương nội đồng, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; chủ động chuyển giao và ứng dụng khoa học-công nghệ vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích. Đến nay giá trị sản phẩm trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 291,7 triệu đồng/ha/năm, đạt 107,6% kế hoạch. Riêng lĩnh vực thủy sản, tổng sản lượng khai thác các loại hải sản ước đạt 13.568 tấn, giảm 3,5% so cùng kỳ. Thành phố hiện có 428 tàu thuyền/107.205 CV, công suất bình quân 250,47 CV/chiếc; nuôi thủy sản khoảng 26,3 ha tôm thẻ, đã thu hoạch 18,3 ha, sản lượng 186,1 tấn, năng suất bình quân đạt 10,1 tấn/ha.

Người dân mua bán tôm thẻ tại Cảng cá Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm). Ảnh: Văn Nỷ

* Đến nay, toàn tỉnh có 228 cơ sở đoàn; trong đó có 114 đoàn cơ sở; 114 chi đoàn cơ sở và 1.252 chi đoàn trực thuộc. Qua đánh giá, xếp loại, trong năm 2021, có 113 đoàn cơ sở được xếp loại; trong đó có 100 đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 đoàn cơ sở không xếp loại (do chưa đủ thời gian xếp loại). Có 112 chi đoàn cơ sở được xếp loại; trong đó 95 chi đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 13 chi đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ: 4 chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ và 2 chi đoàn cơ sở không xếp loại (do chưa đủ thời gian xếp loại). Ngoài ra có 1.248 chi đoàn trực thuộc đoàn cơ sở được xếp loại; trong đó, có 910 chi đoàn xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 303 hoàn thành tốt nhiệm vụ: 35 hoàn thành nhiệm vụ và 4 chi đoàn không xếp loại (do chưa đủ thời gian xếp loại). Đến nay, toàn tỉnh có 23.640 đoàn viên; trong đó 22.772 đoàn viên được đánh giá, xếp loại. Trong đó, có 15.844 đoàn viên xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.