Đại hội Hội công chứng viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024

Ngày 28-11, Hội Công chứng viên (CCV) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024.

Cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu công chứng hợp đồng giao dịch ngày càng tăng, dẫn đến số lượng tổ chức hành nghề công chứng cũng như số lượng công chứng viên hành nghề ngày càng nhiều. Đến nay, toàn tỉnh có 7 tổ chức hành nghề công chứng, với 12 hội viên. Nhiệm kỳ qua, Hội CCV tỉnh cơ bản tuân thủ đúng quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, đáp ứng được nhu cầu của cá nhân, tổ chức tham gia vào các giao dịch dân sự, kinh tế, giảm tải cho nhiều dịch vụ công do nhà nước thực hiện. Qua hoạt động công chứng đã đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ cải cách mạnh mẽ nền hành chính, tư pháp quốc gia.

Ban Chấp hành Hội CCV tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ 2021 – 2024, Hội CCV tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục hoàn thiện tổ chức hội; đẩy mạnh thông tin hoạt động, truyền đạt chủ trương của Hội đến từng hội viên; bồi dưỡng nghiệp vu công chứng hàng năm cho hội viên...

Đại hội Hội CCV nhiệm kỳ 2021-2024 đã bầu Ban Chấp hành gồm 3 đồng chí. Ông Mai Hạnh tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội CCV tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2024. Đại hội bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu CCV toàn quốc, lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2024 gồm 1 đồng chí.