Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự

Ngày 19-11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự và nội dung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lực lượng Công an nhân dân. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Ninh Thuận có Đại tá Nguyễn Quân, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự có 2 điều; trong đó, Điều 1 sửa đổi 6 điều của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điều 2 sửa đổi 1 điều của Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 và quy định về hiệu lực thi hành. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng hình sự sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2021.

Các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Bộ luật Tố tụng Hình sự

Việc xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng Hình sự nhằm thực hiện các cam kết của Việt Nam trong thực thi Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương; đồng thời, để giải quyết những vấn đề cấp bách, phát sinh trong thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng Công an xã trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.