Hội thảo đầu bờ mô hình “Thâm canh cây mãng cầu theo hướng VietGAP”

Ngày 18- 11, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Nam tổ chức Hội thảo đầu bờ mô hình “Thâm canh cây mãng cầu theo hướng VietGAP”.

Năm 2019, Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai thực hiện mô hình “Thâm canh cây mãng cầu theo hướng VietGAP” trên địa bàn huyện Thuận Nam với quy mô diện tích 9ha/19 hộ tham gia. Trong đó, xã Phước Minh có 4ha/8 hộ, xã Nhị Hà 5ha/11 hộ. Sau 2 năm triển khai, đến nay mô hình đạt được những kết quả bước đầu, năng suất bình quân đạt 1,25 tấn/ha/vụ, cao hơn 0,35 tấn so với sản xuất theo phương thức truyền thống. Với giá bán bình quân 20.000 đồng/kg, hộ trồng thu về khoảng 250 triệu đồng/ha/vụ, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận thu được khoảng 170 triệu đồng/ha/vụ, tăng hơn 60% so với sản xuất theo phương thức truyền thống; mỗi năm sản xuất được 2 vụ, lợi nhuận thu về đạt 340 triệu đồng/ha.

Hội thảo đầu bờ mô hình “Thâm canh cây mãng cầu theo hướng VietGAP tại xã Nhị Hà.

Tại buổi hội thảo, cán bộ kỹ thuật và nông dân cùng nhau đánh giá, chia sẻ và rút ra những kinh nghiệm trong chăm sóc cây mãng cầu theo quy trình VietGAP, cách phòng trừ sâu bệnh thường gặp. Qua đó, giúp nông dân thấy được hiệu quả của việc đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm để có hướng phát triển trong tương lai.

* Cùng ngày, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện mô hình “Thâm canh cây bưởi da xanh theo hướng VieGAP” tại xã Nhị Hà (Thuận Nam) với quy mô 2ha/3 hộ dân tham gia. Qua đánh giá sơ bộ, sau 1 năm triển khai, mô hình đạt hiệu quả, mẫu mã bưởi đẹp, năng suất chất lượng cao, trung bình 1 ha bưởi cho thu hoạch 7-8 tấn/năm, với giá bán 35.000 đồng/kg, nông dân thu về khoảng 250 triệu đồng, sau khi trừ chi phí, đạt lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.