Hỗ trợ gần 23 tỷ đồng cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Nhằm hỗ trợ cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trong đợt dịch lần thứ tư, tỉnh đã hỗ trợ cho 1.856 hộ nghèo thuộc các địa phương thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: Tp. Phan Rang - Tháp Chàm có 732 hộ và huyện Ninh Phước có 1.124 hộ. Mức hỗ trợ 500.000 đồng/hộ, với tổng kinh phí 928 triệu đồng trích từ Quỹ “Vì người nghèo” của các địa phương để thực hiện việc hỗ trợ. Hỗ trợ 700 suất quà cho 700 hộ (100 hộ/huyện, thành phố) có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mức quà 500.000 đồng/hộ. Kinh phí trích từ Quỹ cứu trợ, nguồn vận động ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh.

Ngoài ra, thông qua Quỹ cứu trợ phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh quản lý, đã hỗ trợ tiền tiền ăn cho người dân không có khả năng chi trả khi bị cách ly y tế để phòng, chống dịch; MTTQ các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân vận động hỗ trợ cho Nhân dân và lực lượng tham gia tại các khu cách ly, khu phong tỏa, vùng bị giãn cách trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị trên 22 tỷ đồng (trong đó, bằng tiền 4,2 tỷ đồng; hiện vật trị giá 18 tỷ đồng). Các chính sách an sinh xã hội đã hỗ trợ Nhân dân kịp thời, đúng đối tượng, cơ bản ổn định đời sống Nhân dân, góp phần thành công trong công tác phòng, chống dịch bệnh của địa phương.