Năng lượng tái tạo góp phần tăng trưởng kinh tế

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 41 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 2.618,3MW đi vào hoạt động, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đây là hướng đi đúng được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục được triển khai trong năm 2021 và thời gian đến.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trong tỉnh. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, các chỉ thị, chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, tập trung chỉ đạo quyết liệt, kịp thời nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển KT-XH, vừa chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư, bảo đảm an sinh xã hội.

Điện gió và điện mặt trời Trung Nam (Thuận Bắc). Ảnh: TN

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Song song với thực hiện tốt công tác chống dịch, trong phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục xác định năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là lĩnh vực đột phá, động lực để thúc đẩy phát triển KT-XH. Đây là hướng đi đúng được tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian qua và tiếp tục được triển khai trong năm 2021 và thời gian đến.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Trong những năm qua tỉnh ta xác định năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là ngành kinh tế trụ cột ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển, với mục tiêu hướng đến đưa nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững theo mô hình kinh tế “xanh, sạch”. Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 41 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất 2.618,3MW đi vào hoạt động. Trong đó, điện mặt trời có 32 dự án với công suất 2.256,8MW; điện gió có 3 dự án với công suất 229,5MW; thủy điện có 6 dự án với tổng công suất 132MW. Dự kiến đến cuối năm 2021 có thêm 8 dự án điện gió hoàn thành với công suất tăng thêm 717 MW, nâng tổng công suất lên 3.444 MW, phát điện trên 5,6 tỷ kWh. Đối với thủy điện tích năng Bác Ái 1.200 MW hiện đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng; dự án Nhà máy điện khí LNG Cà Ná 1.500 MW đang được hoàn tất thủ tục… Về hạ tầng truyền tải điện, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là hoàn thành Dự án đường dây và trạm biến áp 500KV do tư nhân đầu tư, góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, giải phóng công suất cho các dự án năng lượng trên địa bàn tỉnh.

Điện gió Đầm Nại. Ảnh: B.H

Nhờ sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình KT-XH của tỉnh vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực kinh tế chuyển biến tích cực, tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) tăng 14,57%, trong đó động lực đóng góp tăng trưởng chính vẫn là ngành năng lượng tái tạo tăng 76,67%, đóng góp 10,88 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung GRDP của tỉnh (14,57%). Riêng trong tháng 7 sản lượng điện tăng 30,34% so với cùng kỳ, trong đó: Điện gió đạt 13,74 triệu kWh, tăng 41,8%; điện mặt trời đạt 382,38 triệu kWh, tăng 39,73%. Ước trong tháng 8, sản lượng điện tiếp tục tăng 21,8% so cùng kỳ; trong đó: điện gió, điện mặt trời đạt 391 triệu kWh, tăng 39,6%, cộng dồn 8 tháng tăng 65,4% so cùng kỳ năm trước, góp phần đưa chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp của tỉnh trong 8 tháng đầu năm tăng 34,11% so với cùng kỳ 2020.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã thể hiện việc chuyển hướng chiến lược sang phát triển năng lượng tái tạo là đột phá là hướng đi đúng đắn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng “tăng trưởng xanh”, tạo được sức bật mới, vị thế của tỉnh được nâng lên. Trong hai năm liền tỉnh ta thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (2019 đạt 13,9%, 2020 đạt 12,17%), trong đó lĩnh vực năng lượng tái tạo đóng góp hơn 9% vào tăng trưởng GRDP của tỉnh. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh; GRDP bình quân đạt gần 61 triệu đồng/người, tăng 2,17 lần so với năm 2015. Điều này tiếp tục khẳng định việc lựa chọn chiến lược phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy tăng trưởng xanh để phát triển KT-XH nhanh và bền vững cho cả trước mắt và lâu dài là hướng đi đúng đắn.

Hiện nay tỉnh ta đang triển khai lập Đề án xây dựng trở thành Trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước theo tinh thần Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31-8-2018 của Chính phủ, nhằm đưa năng lượng trở thành ngành kinh tế trụ cột; trong đó tiềm lực về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là rất lớn với tổng quy mô công suất dự kiến phát triển khoảng trên 17.000 MW, với 4 loại năng lượng cơ bản đó là: điện gió, điện mặt trời, điện khí và thủy điện tích năng. Đây vừa là mục tiêu, vừa là yêu cầu cấp thiết đối với sự phát triển của tỉnh trong năm 2021 và cho cả giai đoạn 2021-2025 để hướng đến mục tiêu vào năm 2025 Ninh Thuận là tỉnh phát triển khá của khu vực và cả nước, là một trong những trung tâm năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của cả nước.