Ngày 28-8 trên địa bàn tỉnh có 6 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 28-8)