Ngày 26-8 trên địa bàn tỉnh có 5 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 26-8)