Ngày 20-8 trên địa bàn tỉnh có 4 ca mắc COVID-19 mới (Tính đến 18 giờ ngày 20-8)