Thông báo của Công an tỉnh: Về thành lập Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Ninh Sơn-Bác Ái

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 1527/TB-CAT-PV01, ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Công an tỉnh về thành lập Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Ninh Sơn-Bác Ái thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.