Những lưu ý về luồng xanh quốc gia khi từ tỉnh Ninh Thuận đi, về các tỉnh, thành và ngược lại trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

 Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố cập nhật luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ cho các phương tiện ưu tiên lưu thông quá cảnh, nội vùng qua các tỉnh, thành phố trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, luồng tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh lưu thông theo các lộ trình cụ thể như sau:

1. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56 - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - Quốc lộ 51 - tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh Tp. Biên Hòa, Quốc lộ 1- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 55 - Quốc lộ 51 - cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 56- Quốc lộ 51 - cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh;

- Lộ trình 4: Quốc lộ 1 - cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây - TP. Hồ Chí Minh.

3. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Lâm Đồng và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 27 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28B - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - Quốc lộ 28 - Quốc lộ 20 - tỉnh Lâm Đồng.

4. Hướng lưu thông từ tỉnh Ninh Thuận đi về tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước và ngược lại:

- Lộ trình 1: Quốc lộ 1 - tuyến tránh Tp. Biên Hòa, Quốc lộ 1 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 2: Quốc lộ 1 - cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây- Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai)- đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn- Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước;

- Lộ trình 3: Quốc lộ 1 - đường tỉnh 25- đường tỉnh 769 - Quốc lộ 51 - Quốc lộ 1 (cầu Đồng Nai) - đường tỉnh 743A - Mỹ Phước - Tân Vạn - Phú Lợi - Quốc lộ 13 - tỉnh Bình Dương, Bình Phước.

Đối với trục Bắc - Nam:

- Quốc lộ 1: Lạng Sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh - Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Quảng Bình - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa - Ninh Thuận.

- Đường Hồ Chí Minh: Cao Bằng - Hà Nội - Hòa Bình - Thanh Hóa - Nghệ An - Kon Tum - Bình Phước - Quốc lộ 14.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng công bố các chốt kiểm soát, bảo đảm an toàn phòng dịch, an toàn giao thông trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia trên 8 tỉnh, thành phố, gồm: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, trong đó: Tỉnh Đồng Nai có 5 chốt; tỉnh Bình Dương có 4 chốt; tỉnh Bình Phước 1 chốt; TP. Hồ Chí Minh 1 chốt; tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 1 chốt; tỉnh Bình Thuận 1 chốt; tỉnh Lâm Đồng 4 chốt; tỉnh Ninh Thuận có 2 chốt, đặt tại các vị trí: Trên Quốc lộ 1: Tại Km1525+020 (thuộc huyện Thuận Bắc), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Khánh Hòa. Trên Quốc lộ 27: Tại Km224+500 (thuộc huyện Ninh Sơn), kiểm soát hướng Ninh Thuận - Lâm Đồng.

Các vị trí nêu trên là khu vực thực hiện kiểm soát, căn cứ vào điều kiện mặt bằng, thực tế, quy trình kiểm soát của địa phương để điều chỉnh hướng kiểm soát, phối hợp tổ chức thực hiện phù hợp yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19.