Lập đường dây nóng về Kiểm soát thủ tục hành chính

(NTO) Văn phòng UBND tỉnh vừa chính thức thông báo địa chỉ hộp thư điện tử và số điện thoại đường dây nóng của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) (trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh) như sau: Email: kiemsoathanhchinh@ninhthuan.gov.vn; Điện thoại: (068).2211214.

Đường dây nóng này nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của các cá nhân và cộng đồng doanh nghiệp; xem xét, đánh giá, theo dõi bảo đảm tính khả thi của các quy định về TTHC, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện có hiệu quả mục tiêu cải cách TTHC của tỉnh.