Sở Nội vụ thông báo: Lấy ý kiến Nhân dân về khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Ngô Văn Thái

Ông Ngô Văn Thái, nguyên UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Ninh Thuận có tổng thời gian giữ chức vụ liên tục 15 năm 10 tháng, đảm nhiệm các chức vụ cụ thể sau:

- Thẩm phán, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Thuận: 11 năm 2 tháng (từ tháng 1-2004 đến tháng 3-2015);

- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy: 4 năm 8 tháng (từ tháng 3-2015 đến tháng 11-2019).

Để đảm bảo việc đề nghị khen thưởng được công khai, minh bạch và đúng quy định, hiện Sở Nội vụ đang xác lập hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với cá nhân nêu trên.

Các tổ chức, cá nhân có ý kiến, đề nghị phản ánh trực tiếp hoặc gửi thông tin về Sở Nội vụ qua địa chỉ email: banthiduakhenthuong@ninhthuan.gov.vn trong thời hạn 10 ngày làm việc (kể từ ngày đăng tin) để tổng hợp đảm bảo cơ sở xác lập hồ sơ.