Thông báo: Về việc treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/20121)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021. UBND tỉnh thông báo về việc treo cờ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2021), như sau:

Tp. Phan Rang-Tháp Chàm treo cờ rực rỡ chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/20121). Ảnh: Văn Nỷ

1. Tất cả các cơ quan Đảng, đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ từ ngày 19-1 đến hết ngày 5-2-2021. Việc treo khẩu hiệu thực hiện theo hướng dẫn của ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

2. UBND các huyện, thành phố thực hiện và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc địa bàn quản lý treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, cờ phướn và các khẩu hiệu tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhất là trên các trục đường chính, trung tâm các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.