Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn sau hai ngày rưỡi làm việc

Ngày 10-11-2020, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội (QH) khóa XIV tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, QH chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các nghị quyết của QH về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Tổng cộng đã có 121 lượt đại biểu QH chất vấn, 41 lượt đại biểu tranh luận. Các thành viên Chính phủ, trong đó có ba Phó Thủ tướng Chính phủ và 15 Bộ trưởng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao đã trực tiếp trả lời chất vấn về các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý, điều hành của mình. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã báo cáo làm rõ, cụ thể thêm một số nội dung thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn của các đại biểu. Tiếp đó, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân trả lời trực tiếp chất vấn của đại biểu QH.

Phát biểu kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: Với tính chất, phạm vi nội dung phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp này, có thể coi đây như là bước đầu tổng kết, đánh giá cuối nhiệm kỳ đối với hoạt động giám sát của QH. Việc chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thể hiện tinh thần trách nhiệm của QH, các cơ quan của QH, các vị đại biểu QH trong việc theo dõi, giám sát đến cùng những nội dung được cử tri và Nhân dân quan tâm mà đã được QH giám sát, ra nghị quyết yêu cầu thực hiện.

Tuy nhiên, Chủ tịch QH cho rằng cũng có vấn đề trả lời còn chưa đáp ứng được yêu cầu của đại biểu, chưa làm rõ được trách nhiệm nên còn có ý kiến tranh luận, trao đổi lại. QH ghi nhận sự nghiêm túc, cầu thị, tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ, của các bộ, ngành trong việc thực hiện các Nghị quyết của QH, trả lời chất vấn và tiếp thu ý kiến của đại biểu QH.

Theo Chủ tịch QH, kết quả của phiên chất vấn hôm nay sẽ là cầu nối giữa hai khóa QH, chuyển tải những nỗ lực trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ, ngành trong công tác chỉ đạo điều hành và trách nhiệm của các đại biểu QH trong việc theo dõi, giám sát; thể hiện vai trò, chức năng của QH trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra của nhiệm kỳ khóa XIV, tạo động lực, khí thế mới để đất nước tiếp tục phát triển bền vững trong nhiệm kỳ tiếp theo...

Đến hết buổi sáng ngày 10-11, QH đã hoàn thành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn sau hai ngày rưỡi làm việc. Buổi chiều, QH thảo luận ở tổ về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.