Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW Trung Nam - Thuận Nam và Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV

Ngày 3-6, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai Dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW Trung Nam - Thuận Nam và Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV. Tham dự còn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo, Dự án Nhà máy điện mặt trời 450MW Trung Nam - Thuận Nam và Trạm biến áp 500kV Thuận Nam và các đường dây 500kV, 220kV có tổng vốn đầu tư 11.482 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án 2.411 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 21% tổng vốn đầu tư. Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng 557,09 ha, trong đó diện tích thuộc phạm vi ranh giới nhà máy khoảng 553,7 ha (trạm biến áp 500kV khoảng 22,4 ha) và phạm vi đường dây 500kV, 220kV ngoài ranh nhà máy khoảng 3,39ha.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về khối lượng thực hiện, ở hạng mục nhà máy đã san lấp mặt bằng được 219ha/530,50 ha đạt 41%; công tác thi công móng trụ pin được 3.487line/ 23.920 line, đạt 25% khối lượng; lắp khung giá đỡ 2.2218/23.920 line, đạt 21% khối lượng. Ở hạng mục Trạm biến áp 500kV, phát quang, san ủi mặt bằng được 22,4 ha/22,4, đạt 100% khối lượng; bê tông móng đỡ thiết bị các loại có 24/118 móng, đạt 20% khối lượng. Ở hạng mục đường dây đấu nối 500 kV đã đào và đổ bê tông được 17/34 trụ; đường dây 220 kV đã hoàn thành đổ bê tông 5/8 móng, đạt 63% khối lượng…

Qua những ý kiến, kiến nghị của các sở, ban, ngành và chủ đầu tư, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ban, ngành, UBND huyện Thuận Nam và chủ đầu tư dự án đã nỗ lực thi công nhằm đảm bảo tiến độ của dự án. Đồng thời, đề nghị các đơn vị liên quan cần tập trung tuyên truyền về công tác giải phóng mặt bằng, tập trung cắm mốc ranh giới để đảm bảo an toàn trong thời gian thi công. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Công an tỉnh, Công an huyện Thuận Nam tăng cường giám sát, phân nhóm đối tượng để xử lý các việc xảy ra trong quá trình công tác giải phóng mặt bằng.