Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Ngày 3-6, tại xã Cà Ná (Thuận Nam), Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2020, với chủ đề: “Đa dạng sinh học”.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi người dân, doanh nghiệp tại địa phương chấp hành tốt việc bảo vệ môi trường, không sử dụng vật tư phương tiện, chất cấm có thể gây hại cho con người và môi trường; giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng, khu dân cư, thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ thói quen có hại và gây ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời đề nghị các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong cộng đồng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; duy trì thực hiện hiệu quả các mô hình tự quản về bảo vệ môi trường tại các thôn, khu dân cư; tập trung cải thiện môi trường tại các điểm tham quan, du lịch trên địa bàn xã...

Ban Mặt trận của 5 thôn, các tổ chức thành viên, tôn giáo và các hộ dân tiêu biểu của xã Cà Ná
ký cam kết hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Dịp này, Ban công tác Mặt trận của 5 thôn, các tổ chức thành viên, tôn giáo và các hộ dân tiêu biểu của địa phương ký cam kết hưởng ứng phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” và kêu gọi đoàn viên, thanh niên hưởng ứng ra quân làm vệ sinh môi trường và trồng cây xanh.