Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015

Ngày 29-5, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo Đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có các đồng chí: Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Minh Trứ, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo đề dẫn Đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015. Theo đó, xác định đây là công trình khoa học tổng hợp, nghiên cứu một cách toàn diện đặc điểm tự nhiên, dân cư, lịch sử, kinh tế, văn hóa của tỉnh Ninh Thuận trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Công trình là nguồn tư liệu tổng hợp, được trình bày có hệ thống; là công cụ dùng để tra cứu, tham khảo phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý xã hội, hoạch định kế hoạch, chính sách trên tất cả các lĩnh vực của tỉnh; giới thiệu, quảng bá những nét đặc sắc về vùng đất, con người và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh Ninh Thuận. Đồng thời, là tài liệu quan trọng phục vụ công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau, góp phần bồi dưỡng niềm tin, biết trân trọng và tự hào về vùng đất, con người Ninh Thuận; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển. Dự kiến “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015 khi xuất bản có 1.800 trang nội dung, trong đó có 200 trang hình ảnh tiêu biểu…

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.

Sau khi nghe các đại biểu dự hội thảo góp ý bổ sung những nội dung đặc trưng, mang yếu tố lịch sử, thành tựu quan trọng của các sở, ngành, địa phương; góp ý về văn phong trình bày và đề nghị bổ sung thêm hình ảnh tiêu biểu để minh chứng cho đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015… phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là công trình khoa học có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, đồng chí yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương nghiên cứu, rà soát, bổ sung những tư liệu, sự kiện chủ yếu, quan trọng của ngành, địa phương mình gửi về Ban Tuyên giao Tỉnh ủy trước ngày 2-6 để tổng hợp, bổ sung, hoàn thiện Đề tài “Địa chí Ninh Thuận” giai đoạn 2010-2015. Giao Báo Ninh Thuận và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp hình ảnh để minh họa cho đề tài; Sở Tài chính và Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị các thủ tục để in và phát hành ấn phẩm theo đúng kế hoạch; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trong thời gian tới.