HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020

Ngày 28-5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2016-2020. Làm việc Đoàn có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, qua 5 năm thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020 tuy gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt được kết quả tích cực, nhiều chương trình, đề án, kế hoạch, cơ chế, chính sách về phát triển nguồn nhân lực được ban hành và triển khai thực hiện đạt một số kết quả nhất định. Chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, năng suất lao động tăng; tổng số lao động được đào tạo nghề giai đoạn 2026-2020 hơn 45 ngàn người; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 52,2% (năm 2016) lên 60,16% (năm 2020), tăng 9,8% so với giai đoạn 2011-2015; tỷ trọng lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp giảm từ 45,1% (năm 2016) xuống còn 39% (năm 2020), tổng vốn huy động cho đầu tư phát triển nhân lực giai đoạn 2016-2020 hơn 120 ngàn tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực luôn được các cấp, các ngành quan tâm; cơ sở vật chất cho phát triển giáo dục, đào tạo nghề được tiếp tục đầu tư nâng cấp; công tác quy hoạch đã từng bước gắn với đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ.

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Công tác phát triển nguồn nhân lực thời gian qua luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện, UBND tỉnh cũng đã ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực; một số văn bản đưa vào triển khai ngay đã có tác động tích cực đến chất lượng nguồn nhân lực. Qua buổi giám sát, UBND tỉnh sẽ tiếp thu những vấn đề mà các thành viên Đoàn giám sát nêu, từ đó sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp thu để chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; đồng thời hoàn chỉnh báo cáo để trình HĐND tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương đạt được trong phát triển nguồn nhân lực thời gian qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, bất cập trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: UBND tỉnh cần chỉ đạo sâu sát các sở, ngành, địa phương liên quan nắm chắc nhu cầu nguồn nhân lực các ngành kinh tế trụ cột; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho các ngành trụ cột như: Năng lượng, du lịch, công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, xây dựng, giáo dục, dạy nghề… qua đó để đáp ứng chuyển dịch cơ cấu kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Bên cạnh đó, chú trọng công tác đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao cùng đội ngũ kỹ sư có chuyên môn để đáp ứng tốt nhu cầu của các doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục huy động các nguồn lực để đầu tư cho giáo dục, đồng thời thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm tới chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục trong thời gian tới. Đồng chí cũng yêu cầu UBND tỉnh cần tiến hành tổng kết công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2016-2020 để rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, bất cập và đề ra phương hướng, nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.