Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống nước sinh hoạt và công tác phòng, chống cháy rừng tại huyện Ninh Sơn

Ngày 31-3, đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến kiểm tra tại khu vực triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi, xã Ma Nới và công tác phòng, chống cháy rừng (PCCR) tại một số Trạm quản lý Bảo vệ rừng (QLBVR) trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hệ thống cấp nước sinh hoạt Tà Nôi, nằm trong Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Ngân hàng Thế giới tài trợ, với tổng mức đầu tư trên 11 tỷ đồng, do Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước làm chủ đầu tư. Quy mô công trình bao gồm: Hố thu nước và tuyến ống đẩy nước thô, lắp đặt 3 máy bơm ly tâm, khu bể áp lực 200 m3; xây dựng các tuyến ống chính và ống nhánh, lắp đặt đấu nối cấp nước ổn định cho 137 hộ dân trong thôn. Công trình hiện đang tổ chức đấu thầu, lựa chọn đơn vị thi công; dự kiến đến tháng 6 tiến hành khởi công và hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện nay, để có nước sinh hoạt, người dân chủ yếu tận dụng nguồn nước từ các khe suối và nước giếng trong thôn, cơ bản đảm bảo trong mùa hạn. Đối với công tác PCCR, từ đầu năm tới nay, huyện Ninh Sơn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng, Trạm QLBVR trên địa bàn triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp bảo vệ rừng, bố trí lực lượng túc trực 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm… Đến nay, toàn huyện chỉ xảy ra một số điểm cháy rừng với diện tích nhỏ, được cứu chữa kịp thời, không gây thiệt hại đến cây rừng.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại xã Ma Nới.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước chủ động phối hợp với các sở, ngành, huyện Ninh Sơn tính toán hợp lý phương án xây dựng, đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống cấp nước sinh hoạt; chú trọng nâng cao chất lượng công trình, thường xuyên kiểm tra chất lượng nguồn nước để người dân yên tâm sử dụng. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giám sát, bảo vệ khu vực trọng yếu và các cửa rừng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nghiêm cấm người dân không được phát đốt nương rẫy; đảm bảo lực lượng và phương tiện ứng phó tại chỗ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ, đội nhận khoán và bảo vệ rừng; triển khai kịp thời biện pháp PCCR… Quyết tâm ngăn chặn và hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra.