Tổng kết 10 năm tham gia phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

Ngày 11-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2020). Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai, thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức, xây dựng nông thôn mới (NTM), Mặt trận các cấp trong tỉnh đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Qua đó tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh. Tiêu biểu có phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, được các tổ chức triển khai với nhiều hình thức thiết thực như xoay vòng vốn tiết kiệm để phát triển kinh tế gia đình, với hơn 48,5 tỷ đồng; hỗ trợ cho hộ nghèo vay không lấy lãi trên 3,8 tỷ đồng; giúp nhau vần đổi gần 28.000 lượt ngày công lao động.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Trong lĩnh vực sản xuất, Mặt trận các cấp vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi và xây dựng các mô hình sản xuất, chăn nuôi nhằm giúp hộ dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Lĩnh vực văn hóa, vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng 387 cổng thôn, khu phố; xây dựng 259/402 khu dân cư có nhà văn hóa, sân khấu phục vụ lễ hội của nhân dân, nhà sinh hoạt cộng đồng; 108 sân bóng đá, 153 sân bóng chuyền và 172 công trình khác.. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, Mặt trận các cấp đã phối hợp xây dựng 11 mô hình điểm khu dân cư tự quản về môi trường, 65 mô hình “sáng - xanh - sạch- đẹp”.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh biểu dương sự nỗ lực của MTTQ các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM trong 10 năm qua. Trong thời gian tới, Mặt trận các cấp tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào thi đua chung sức, chung lòng xây dựng NTM. Trong triển khai thực hiện, đảm bảo tính công khai, minh bạch, người dân được bàn bạc, thực sự phát huy vai trò làm chủ trong đầu tư xây dựng hạ tầng từ việc lập kế hoạch, tổ chức thi công, giám sát và hưởng lợi. Đặc biệt là gắn kết phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", chú ý kết hợp hài hòa giữa việc xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xã hội, phát triển sản xuất với việc chăm lo xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, thực hiện tốt các chính sách xã hội.

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm tham gia phong trào thi đua xây dựng NTM (giai đoạn 2010-2020).