Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016:

Thông qua một số nội dung về công tác bầu cử

Đ/c Nguyễn Chí Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh,
Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Ảnh: Văn Miên

Ngày 17-3-2011 Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp dưới sự chủ trì của đ/c Nguyễn Chí Dũng- Ủy viên Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng bầu cử tỉnh để nghe các Tiểu ban báo cáo về các công việc đã triển khai theo sự phân công đồng thời thảo luận và thông qua nhân sự của 2 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; hướng dẫn về thi đua khen thưởng; thông qua mẫu, màu của phiếu bầu 4 cấp; thông qua dự thảo phân bổ kinh phí đợt 2 cho các ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao các công tác đã triển khai của các Tiểu Ban bầu cử đồng thời đề nghị cần tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao, bảo đảm cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công.