Tập huấn kỹ năng hoạt động cho Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã

Trong 2 ngày 30 và 31-7, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng cho hơn 50 tình nguyện viên thuộc các Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã của 7 xã, phường, thị trấn gồm: Xuân Hải (Ninh Hải), Phước Diêm (Thuận Nam), Phước Tiến (Bác Ái), Bắc Phong (Thuận Bắc), Thanh Sơn (Tp. Phan Rang – Tháp Chàm), thị trấn Tân Sơn (Ninh Sơn) và thị trấn Phước Dân (Ninh Phước).

Tham gia lớp tập huấn, các tình nguyện viên được cung cấp thông tin cơ bản về chính sách pháp luật về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; một số kỹ năng cơ bản trong công tác tình nguyện như kỹ năng tiếp cận, tư vấn, tuyên truyền, vận động, người nghiện ma túy đi cai nghiện; kỹ năng hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; thực trạng và giải pháp công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn ma túy, công tác phòng chống mại dâm và mua bán người trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trao đổi kiến thức và kỹ năng hoạt động tới tình nguyện viên.