Hoàn thành Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

(NTO) Đồng chí Nguyễn Văn Hương, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) Tổng điều tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 của tỉnh cho biết: Cuộc TĐT lần này nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; các điều tra viên có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Công tác truyền thông được đẩy mạnh, nhờ vậy, đa số người dân đều nắm được thông tin, cung cấp đầy đủ số liệu theo yêu cầu của điều tra viên.

Đến ngày 24-4, cuộc TĐT dân số và Nhà ở trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành 100% địa bàn điều tra; hoàn thành 100% hộ điều tra, vượt kế hoạch 1 ngày theo quy định của BCĐ TĐT Trung ương.

Thực hiện TĐT, tỉnh huy động 674 người làm điều tra viên; 25 người giám sát viên cấp tỉnh và 62 người giám sát viên cấp huyện. Các nội dung điều tra gồm: Tình trạng di cư, trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh- tử, phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng nhà ở và điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân. Tại cuộc TĐT lần này, công nghệ thông tin được ứng dụng ở tất cả các khâu, từ thu thập dữ liệu đến khâu tiếp nhận, xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin điều tra.

Các điều tra viên phỏng vấn, thu thập thông tin các hộ dân trên địa bàn huyện Thuận Nam.Ảnh: B.H

Theo đó, tổng số địa bàn đã thực hiện điều tra trên toàn tỉnh 1.505 địa bàn (số địa bàn điều tra mẫu là 619; số địa bàn điều tra toàn bộ là 679; số địa bàn đặc thù là 207); tổng số địa bàn được lập danh sách trước khi thực hiện thu thập thông tin của TĐT năm 2019 là 1.505. Trong đó, số địa bàn được lập và cập nhật bảng kê (đến ngày 29-3-2019) là 1.505, số địa bàn thêm mới trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn không có và số địa bàn bị xóa sổ trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn không có. Tổng số hộ đã được lập và cập nhật bảng kê là 162.687 hộ, tổng số hộ đã được điều tra thu thập thông tin là 161.873 hộ. Tổng số hộ mẫu được chọn điều tra thu thập thông tin là 18.570 hộ. Tổng số hộ mẫu không thực hiện thu thập thông tin là 245 hộ và lý do không thực hiện thu thập thông tin hộ mẫu đã chọn là hộ đã chuyển khỏi địa bàn và chết cả hộ, đi làm ăn xa.

Trong quá trình điều tra, BCĐ TĐT tỉnh đã quán triệt, triển khai nghiêm túc kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của BCĐ TĐT Trung ương; chỉ đạo toàn bộ giám sát viên các cấp từ tỉnh đến cơ sở trực tiếp xuống địa bàn kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ và hướng dẫn điều tra viên. Các điều tra viên được phân công phụ trách địa bàn chủ động phỏng vấn và thu thập thông tin từng hộ. Nghiêm túc trao đổi, rút kinh nghiệm sau mỗi ngày điều tra trên từng địa bàn, các tổ trưởng, giám sát viên về phương pháp phỏng vấn, cách khai thác thông tin; kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ. UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận lợi với đầy đủ thiết bị, phục vụ tốt các đợt tập huấn nghiệp vụ về lập bảng kê và nghiệp vụ tổng điều tra. UBND các xã, phường, thị trấn thành lập BCĐ, tuyển chọn điều tra viên và cử cán bộ tham gia làm tổ trưởng để kiểm tra đôn đốc trong quá trình điều tra. Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch bảo vệ cuộc TĐT dân số và nhà ở năm 2019 giúp cuộc TĐT diễn ra an toàn.

Cùng với đó, công tác truyền thông được đẩy mạnh, đã góp phần trong quá trình điều tra, đa số các hộ cung cấp thông tin nhiệt tình, các thông tin về sinh con của phụ nữ, về người chết, diện tích nhà ở của hộ. Tổ trưởng và giám sát viên các cấp thực hiện giám sát ngay từ ngày đầu ra quân (1-4), giúp cho điều tra và tổ trưởng nắm bắt đầy đủ thông tin khi thu thập, tránh trường hợp hỏi những thông tin không cần thiết, kéo dài thời gian điều tra. Đồng thời giám sát điều tra viên phỏng vấn đầy đủ thông tin, bỏ qua và sót thông tin. Chương trình CAPI và trang Web điều hành tác nghiệp giúp cho BCĐ cấp tỉnh, huyện, xã giám sát tiến độ và các lỗi thu thập thông tin được kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Văn Hương, cho biết thêm: Hiện nay, BCĐ các cấp đang tập trung đôn đốc các điều tra viên kiểm tra, xác minh sửa lỗi những thông tin chưa hợp lý đảm bảo ghi nhận đầy đủ thông tin, số liệu cần thiết, không bỏ sót, trùng lặp… Theo kế hoạch, kết quả sơ bộ của cuộc TĐT sẽ được công bố vào tháng 7-2019, kết quả điều tra mẫu được công bố vào quý IV-2019, kết quả điều tra toàn bộ được công bố vào quý II-2020.