Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động

Ngày 2-5, Ban chỉ đạo Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh làm việc với Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại và Sản xuất Nam Thành về tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo và kiểm tra thực tế tình hình công nhân lao động, việc thực hiện các chế độ, chính sách và công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã đóng góp nhiều ý kiến, đề nghị đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động.

Đoàn công tác BCĐ Tháng hành động ATVSLĐ tỉnh kiểm tra thực tế tình hình thực hiện ATVSLĐ tại doanh nghiệp.

Đặc biệt thường xuyên tổ chức huấn luyện ATVSLĐ - Phòng, chống cháy nổ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động; định kỳ thực hiện việc khảo sát, đo đạc các yếu tố có hại trong môi trường làm việc; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra các thiết bị, máy, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.