Tp. Phan Rang - Tháp Chàm Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế toàn dân

(NTO) Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm quan tâm, tập trung các giải pháp đẩy mạnh công tác BHYT toàn dân, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe nhân dân.

Đồng chí Trần Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Để công tác BHYT toàn dân đạt hiệu quả cao nhất, trên cơ sở chỉ tiêu, hằng năm UBND thành phố đã giao chỉ tiêu thực hiện BHYT theo hộ gia đình cho 16 phường, xã, để các địa phương có cơ sở giao chỉ tiêu vận động đến tận các khu phố, thôn. UBND thành phố cũng ban hành các kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Thành ủy và các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác thu BHYT học sinh, sinh viên từng năm học; đồng thời phát động kêu gọi sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh và thực hiện bằng nhiều hình thức góp phần quan trọng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện BHYT toàn dân. Hằng năm, bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố phối hợp với Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thành phố mỗi tuần phát thanh 3 kỳ về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những điểm mới trong thực hiện BHYT, BHXH. Trong năm 2018, đã xây dựng câu chuyện truyền thanh “Mã số cuộc đời” in thành đĩa CD chuyển cho UBND 16 xã, phường phục vụ công tác truyền thanh tuyên truyền đến các thôn, khu phố. Ngoài ra, BHXH thành phố còn phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân về các chính sách BHYT, BHXH tự nguyện; củng cố, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH cho đội ngũ nhân viên đại lý thu của 16 phường, xã; cấp phát trên 158.000 tờ rơi, tờ gấp và 380 cẩm nang tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH đến những người tham gia BHYT và các doanh nghiệp…

Người dân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm Y tế phường Đông Hải.

Trên các lĩnh vực công tác: thông báo việc cấp, đổi thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; chuyển phát mã thẻ BHYT theo mã định danh cho người tham gia BHYT; các chế độ, chính sách cho các nhân viên làm công tác thu; cải cách hành chính… cũng được quan tâm thực hiện… mang lại nhiều chuyển biến tích cực trong công tác BHYT toàn dân.

Với các giải pháp đồng bộ đã giúp độ bao phủ BHYT toàn dân trên địa bàn thành phố tăng đều hằng năm. Đến cuối năm 2018, tỷ lệ bao phủ đạt 88,1%, vượt 2,1% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra, với số người tham gia là 155.689 người; số người có thẻ tăng 9.485 người, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Đồng chí Trần Ngọc Quang cho biết thêm: Năm 2019, thành phố đề ra mục tiêu tăng độ bao phủ BHYT toàn dân lên 89%. Trong quý I, tỷ lệ bao phủ đã đạt 86,55%. Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng, các đoàn thể cùng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước về BHYT toàn dân. Trong đó, chú trọng đến một số quy định như: BHYT hộ gia đình; việc hỗ trợ mức đóng BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo đa chiều không thiếu hụt BHYT năm 2019 và những năm tiếp theo… Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động tại các công ty, doanh nghiệp nhằm hạn chế việc né tránh tham gia BHYT, BHXH cho người lao động. Củng cố mạng lưới đại lý thu; tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho các nhân viên làm công tác thu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế… phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân đạt được mục tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe cho người dân ở địa phương.