Lực lượng vũ trang tỉnh: Phát huy truyền thống anh hùng, phấn đấu xây dựng lực lượng chính quy và vững mạnh toàn diện

(NTO) Trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và phát triển, lực lượng vũ trang (LLVT) Ninh Thuận dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh đã lập nhiều thành tích vẻ vang.

Đặc biệt, suốt 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, LLVT tỉnh đã trực tiếp chiến đấu và phối hợp với bộ đội chủ lực đánh 8.355 trận, tiêu diệt và làm bị thương gần 48.900 tên địch, bắt sống 4.239 tên (trong đó có 1 trung tướng, 1 chuẩn tướng nguỵ, 1 đại tá Mỹ), diệt gọn 5 tiểu đoàn bảo an, 114 trung đội phòng vệ dân sự, 120 đồn bót, 2 cứ điểm, 9 đại đội và 14 trung đội nguỵ, phá banh hàng trăm ấp chiến lược, bắn rơi và phá huỷ nhiều máy bay, xe quân sự, vũ khí trang bị quân sự của địch. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, quân và dân trong tỉnh đã cùng bộ đội chủ lực tiến công mãnh liệt đập tan “lá chắn thép Phan Rang” giải phóng quê hương Ninh Thuận vào ngày 16-4-1975, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Duyệt binh tại Lễ ra quân huấn luyện 2019. Ảnh: Danh Tài

Bước vào thời kỳ tái lập tỉnh (năm 1992), LLVT tỉnh đã tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ quân quản, truy quét tàn quân, Fulrô chống đối cách mạng; tham gia nghĩa vụ quốc tế, tiến hành công tác quân sự địa phương, xây dựng và phát triển LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đến nay, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội (KT-XH), quốc phòng-an ninh (QP-AN); đấu tranh phòng, chống có hiệu quả hoạt động phá hoại của địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” trên địa bàn tỉnh.

Theo Đại tá Lưu Xuân Phương, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, kế thừa chủ nghĩa anh hùng cách mạng và bề dày truyền thống lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như những thành tích mà quân và dân Ninh Thuận đã giành được trong kháng chiến và xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà từ buổi đầu giải phóng; cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh hôm nay tự hào và ý thức sâu sắc trọng trách của mình là không ngừng xây dựng chính quy, hiện đại để tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương. Chính vì vậy, những năm gần đây, thực hiện chủ trương của Đảng bộ Quân sự tỉnh về xây dựng LLVT tỉnh “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh đã đề ra nhiều nội dung, biện pháp toàn diện trên các mặt. Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nghiêm túc quán triệt, tiếp thu sâu sắc các nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ QP-AN trong tình hình mới; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp lãnh đạo điều hành công tác quân sự, quốc phòng (QS-QP) địa phương, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, xây dựng khu vực phòng thủ, chăm lo xây dựng nền quốc phòng toàn dân và LLVT nhân dân vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh, Đảng ủy- Bộ CHQS tỉnh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Nhờ đó, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong LLVT tỉnh ngày càng được nâng cao; công tác phát triển Đảng luôn được các cấp uỷ quan tâm chăm lo, hằng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng, huấn luyện SSCĐ và rèn luyện kỷ luật. Lực lượng thường trực được xây dựng theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại”. Đội ngũ cán bộ, sỹ quan có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ kỹ chiến thuật và chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng cao; tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS-QP địa phương đạt kết quả tốt. Hằng năm, cơ quan quân sự các cấp đã tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn lực lượng theo đúng chỉ tiêu, mệnh lệnh huấn luyện của cấp trên, bám sát phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập chiến đấu trị an xã, phường, thị trấn; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, trực phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; từng bước nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng cũng như khả năng cơ động SSCĐ và khả năng xử lý các tình huống trong tác chiến khu vực phòng thủ. Lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng cao. Đi đôi với công tác xây dựng lực lượng, các đơn vị LLVT tỉnh còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể ở địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; chính sách hậu phương quân đội; làm tốt công tác dân vận, giúp đồng bào dân tộc vùng khó khăn, miền núi phát triển KT-XH và xóa đói, giảm nghèo…

Đại tá Lưu Xuân Phương nhấn mạnh thêm: Ngày nay, trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, các thế lực thù địch đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hoà bình” bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi, thâm độc nhằm gây mất ổn định về an ninh chính trị trong tỉnh. Song cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện, hiệu quả công tác QS-QP địa phương; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác giáo dục quốc phòng cho cán bộ và nhân dân, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vụ việc phức tạp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội ở địa phương. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của LLVT tỉnh là tiếp tục tập trung xây dựng nền nếp, chính quy, vững mạnh toàn diện tạo nên bước phát triển toàn diện hơn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, năng lực quản lý điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các sở, ngành đối với nhiệm vụ QP-AN, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững và không ngừng củng cố “thế trận lòng dân”, tạo đồng thuận xã hội.

Tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh quyết tâm vượt qua khó khăn, gian khổ, đẩy mạnh thi đua quyết thắng, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, góp phần xây dựng tỉnh nhà luôn vững về chính trị, giàu về kinh tế và mạnh về QP-AN.