Nguy hiểm trụ điện nghiêng

Trên tuyến Tỉnh tộ 705 đoạn đi qua thôn An Hòa, xã Xuân Hải (Ninh Hải) xuất hiện một trụ điện nghiêng từ lâu ngày, có dấu hiệu sắp đổ ngã ra mặt đường. Đề nghị ngành chức năng sớm có biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua khu vực này.

Trụ điện nghiêng có dấu hiệu sắp đổ ngã ra mặt đường.