Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai tại Ninh Sơn và Bác Ái

Ngày 25-4, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Hội Luật gia tỉnh và UBND huyện Bác Ái tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai năm 2019 cho 80 đại biểu là cán bộ địa chính cấp huyện, xã và các hộ dân trên địa bàn huyện Bác Ái.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến các kiến thức liên quan đến: trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; kê khai đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; những điểm mới liên quan đến giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai, xử phạt vi phạm hành chính về tài nguyên, môi trường. Trong phần đối thoại, nhiều vướng mắc, khó khăn của các đại biểu trong công tác thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai cũng như các chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất đã được lãnh đạo Sở TN&MT, Hội Luật gia tỉnh giải đáp cụ thể, qua đó giúp cho cán bộ địa phương và Nhân dân hiểu rõ hơn các quy định pháp luật về lĩnh vực đất đai.

Ảnh: L.Thi

* Trước đó, ngày 24-4, Sở TN&MT phối hợp Hội Luật gia tỉnh cũng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối thoại về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ninh Sơn. Tại hội nghị, các hộ dân đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai và thi hành, cưỡng chế các quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai; trình tự, thủ tục, cơ sở pháp lý về thu hồi đất; cách áp giá bồi thường đất, hạn mức bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề... Tất cả các câu hỏi, ý kiến của người dân đã được ngành chức năng trả lời thỏa đáng.