Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(NTO) Ngày 11-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân, làm cho mỗi người dân hiểu rõ việc ưu tiên dùng hàng Việt Nam là hành động thiết thực phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, lồng ghép thực hiện cuộc vận động với các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Ảnh: P.B

Thông qua cuộc vận động, đã tổ chức thành công 21 hội chợ cấp tỉnh và 13 hội chợ cấp huyện; tổ chức được 21 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi; mỗi phiên chợ thu hút khoảng 45 ngàn lượt người dân tham quan, mua sắm với sự tham gia của 25 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đạt doanh số khoảng gần 300 triệu đồng. Ngoài ra đã phối hợp với các huyện và các công ty tổ chức 438 đợt đưa hàng Việt về nông thôn (tăng 288 đợt so với giai đoạn 2009-2014) với doanh thu bình quân 10 triệu đồng/chuyến. Doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất được tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, kích thích phát triển, mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất những sản phẩm đặc trưng và dần hình thành vùng sản xuất tập trung, xây dựng thương hiệu cho hàng Việt.

Đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả tích cực đạt được qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn mặt hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền, vận động chưa thường xuyên, công tác phối hợp có lúc chưa kịp thời, hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong thời gian tới, đồng chí chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nâng cao nhận thức về ưu tiên sử dụng hàng Việt. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển thị trường trong nước” gắn với cuộc vận động giai đoạn đến năm 2020; tạo chính sách thông thoáng, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng chất lượng hàng hóa. Đặc biệt là phát huy vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện cuộc vận động; kịp thời khen thưởng và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Đồng chí Phan Hữu Đức, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” ở tỉnh ta.